Instituut Samenleving en Technologie

Sinds 1 januari 2013 bestaat het Instituut Samenleving en Technologie (IST) niet langer. De website werd verplaatst naar: http://ist.vito.be

Indien u vragen heeft over uitgebrachte studies en adviezen van het IST, dan kunt u hiervoor terecht bij de heer Robby Berloznik, voormalige directeur van het IST en momenteel onderzoekcoördinator maatschappelijke inbedding van technologie bij het VITO, via robby.berloznik@vito.be, tel 0495 365 303